Beslisboom: kind wel of niet naar de kinderopvang?

Vacature – Studenten bijbaan Amersfoort
13 juni 2020
Vacature Amersfoort – BSOsport Sportbegeleider
2 juli 2020

Beslisboom: kind wel of niet naar de kinderopvang?

BOinK heeft, mede namens de branchepartijen BK en BMK, samen met AJN Jeugdartsen Nederland een beslisboom ontwikkeld. Pm’ers kunnen hiermee eenduidig besluiten of ze een verkouden kind wel of niet kunnen toelaten op de kinderopvang en ouders kunnen zien of zij hun kind wel of niet naar de kinderopvang mogen brengen.

Er zijn twéé beslisbomen: een voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar en een voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Jeugdartsen hebben de inhoud bepaald, BOinK de vormgeving en taalkeuze.

Makkelijk en eenduidig

BOinK-voorzitter Gjalt Jellesma: ‘Wij hopen dat met behulp van deze vragenlijst/beslisboom ouders een afweging kunnen maken wanneer zij hun kind wel of niet kunnen brengen en pm’ers/houders makkelijker en vooral ook eenduidiger kunnen besluiten wanneer ze kinderen wel of niet kunnen toelaten.’

Beslisboom

NB.: De beslisboom is een grafische weergave van de vragenlijst. Inhoudelijk zijn de vragenlijst en beslisboom gelijk.

Vragen

Indien er na het doorlopen van de beslisboom toch nog vragen of onduidelijkheden zijn dan adviseert BOinK contact op te nemen met de behandelend arts of JGZ (Jeugdgezondheidszorg), of met een infectieziektenarts in de regio. Artsen geven geen medische verklaring af op basis waarvan het kind alsnog naar de kinderopvang/school mag.

Bron: www.kinderopvangtotaal.nl/beslisboom-kind-wel-of-niet-naar-de-kinderopvang/

Comments are closed.

Top Werken bij