Begeleiding

Binnen BSOsport willen wij graag een ruimte creëren waarin uw kind zich thuis voelt, zich veilig voelt en uitgedaagd wordt. Wij willen de kinderen die bij ons komen een plek bieden waar zij zichzelf kunnen zijn. Daarnaast is een kind naar BSOsport laten gaan of brengen, voor ouders een hele stap. Een goede communicatie tussen begeleid(st)ers en ouders is daarom erg belangrijk. Door een goed en veelvuldig contact met de ouders kan BSOsport inspelen op de thuissituatie en blijven ouders op de hoogte van de manier van werken in BSOsport. Bij BSOsport is een ruime kind-leid(st)er ratio. Op die manier is het voor de begeleiders mogelijk om meer aandacht te besteden aan de begeleiding van de kinderen.