OudersTijdens het ophalen van de kinderen is er de mogelijkheid om informatie uit te wisselen tussen ouders, begeleidsters en kinderen. Alle wensen en behoeften kunnen er kenbaar gemaakt worden. Er heerst een ongedwongen sfeer. Als de kinderen worden opgehaald, kan van deze mogelijkheid gebruik gemaakt worden. De kinderen ervaren het als prettig als hun ouders onderdeel zijn van de wereld waar zij een deel van de dag doorbrengen. Onze begeleidsters geven informatie over de bewegingsontwikkeling van uw kind. Voor nadere toelichting wordt indien wenselijk of noodzakelijk een afspraak gemaakt met de hoofdbegeleider van de locatie.
Werken bij