Organisatie

BSOsport kinderopvang is zo georganiseerd dat u als ouder één aanspreekpunt heeft, de hoofdbegeleid(st)er. Op die manier zijn er korte communicatielijnen en proberen we u zoveel mogelijk te betrekken bij de gang van zaken rondom de locatie en de opvang van uw kinderen.

De hoofdbegeleid(st)ers worden intern gecoacht en geholpen door de directeur van BSOsport kinderopvang.