Pedagogisch coach

De pedagogisch coach helpt om het mooie vak van pedagogisch medewerker verder te professionaliseren. Eén van de taken is het coachen van de medewerkers op de werkvloer. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten. Aan de ene kant krijgen medewerkers de kans om zich verder te ontwikkelen als pedagogisch medewerker. Aan de andere kant krijgt BSOsport Kinderopvang hier nog betere professionals voor terug. Een echte win-win dus.

Wanneer de medewerkers gecoacht worden, dan is vertrouwen zeer belangrijk. De pedagogisch coach behandelt dan ook alle gesprekken en observaties strikt vertrouwelijk. Want alleen dan kunnen en durven medewerkers optimaal te werken aan persoonlijke doelen en zichzelf echt te ontwikkelen. Wat tijdens coaching- en observatiegesprekken besproken wordt, wordt dan ook niet gebruikt in functioneringsgesprekken. Ook is er geen sprake van een beoordeling door de leidinggevende van de medewerker. Zowel de medewerker als de organisatie heeft belang bij het creëren van een veilige en ontspannen setting waarin de coaching plaatsvindt.

De pedagogisch coach maakt de medewerkers zich bewust van hun kwaliteiten. Ze leren wat hun sterke kanten zijn, welke talenten zij hebben, maar ook wat er beter kan. Coaching heeft altijd een positieve insteek. De pedagogisch coach ziet de medewerkers groeien in hun functie, ziet ze persoonlijke groei doormaken en ziet ze verantwoordelijkheid pakken en nemen. Bijkomend voordeel is dat medewerkers met nog meer plezier hun werk doen en dat komt de algehele sfeer natuurlijk alleen maar ten goede. Zo werken we samen aan een verdere professionalisering van de kinderopvang.