Tweede lock-down

Invloed BSO Sport op motorische ontwikkeling kind
10 december 2020
Word jij onze nieuwe collega in Arnhem?
18 december 2020

Tweede lock-down

Apeldoorn, 15-12-2020 

Betreft: tweede lock-down (noodopvang)  

Beste ouder(s)/ verzorger(s),  

Helaas zijn de berichten die gister in de media bekend gemaakt werden waarheid geworden en gaat de kinderopvang per woensdag 16 december a.s. dicht. De lock-down zal duren tot en met 17 januari 2021.  
 
Dit betekent voor de kinderen en de ouders van BSO Sport Kinderopvang dat er vanaf woensdag alleen noodopvang wordt geboden op de locaties voor de kinderen van ouders in vitale beroepsgroepen, die bij ons een contract hebben, en geen alternatieve opvang kunnen regelen. Om welke beroepen het gaat, staat op de website van de rijksoverheid: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen  

 
Wie heeft er recht op noodopvang? 

Het kabinet vindt het belangrijk dat er kinderopvang beschikbaar blijft voor ouders met een cruciaal beroep zodat zij kunnen blijven werken. Ook vindt het kabinet het van belang dat kinderen die vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig hebben naar de opvang kunnen blijven gaan. Net als tijdens de lock-down dit voorjaar is er daarom noodopvang geregeld voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepen en voor kwetsbare kinderen.  

Om goed in kaart te brengen wie er recht heeft op de noodopvang, waarvan beide ouders een cruciaal beroep beoefent, willen wij u vragen dit kenbaar te maken aan de hoofdbegeleider van de locatie. Indien een van de twee ouders een beroep heeft in de cruciale sector, verzoeken wij u vriendelijk om de opvang zo veel mogelijk zelf te regelen. Mocht dit voor u echt niet te realiseren zijn, dan kunt u contact opnemen met de hoofdbegeleider van de locatie om de mogelijkheden te bespreken voor de noodopvang (bijvoorbeeld als u alleenstaand bent en wel een cruciaal beroep heeft).  
Indien u meer noodopvang nodig heeft dan uw reguliere contract, zullen deze extra kosten niet in rekening worden gebracht en zal de opvang geboden worden binnen de beschikbare personeelsbezetting.  

En als wij zicht hebben op om hoeveel kinderen het gaat, incl. welke dagen en tijden, kunnen wij ook onze collega’s inplannen. Om dit zo snel mogelijk in kaart te brengen, willen wij u vragen om dit z.s.m. door te geven aan de hoofdbegeleider op de locatie.  

BSO opvang 
Ook staat de kerstvakantie nu voor de deur, dus dat betekent dat voor de BSO kinderen ook de opvang geopend is op de reguliere vakantietijden.  
Vanaf 4 januari 2021, als de kerstvakantie voorbij is, zal de BSO noodopvang weer beschikbaar zijn op de reguliere tijden (dus na schooltijd). Tijdens schooltijden zullen de scholen noodopvang aanbieden.  
 

Wat betekent dat financieel voor u?  

De compensatieregeling zoals die gold tijdens de sluiting dit voorjaar, wordt weer opgetuigd. Dit betekent dat de overheid alle ouders die gebruik maken van kinderopvang, dus zowel met als zonder recht op kinderopvangtoeslag, compenseert tot het maximum uurtarief. Het deel van het tarief dat daarboven ligt komt voor rekening van de kinderopvangorganisatie zelf. We verzoeken alle houders om deze compensatie net als in de vorige lock-down aan ouders te betalen. Ouders wordt verzocht om net als tijdens de sluiting van kinderopvang dit voorjaar, de facturen door te betalen. Mocht hier meer informatie over bekend zijn, zullen wij dit uiteraard met u delen.  

Vragen?  
Ongetwijfeld heeft u nog allerlei vragen. Wilt u dan contact opnemen met de hoofdbegeleider zoals u gewend bent? Zij/hij zal iedere dag de e-mail en berichten checken en zo nodig de vraag uitzetten naar de betreffende persoon of u direct antwoorden. 

Wij hopen van harte dat we zo met elkaar het virus kunnen bedwingen en we vanaf 18 januari 2021 weer uw kind(eren) gezond en wel mogen verwelkomen op onze locatie! 

Ondanks alle maatregelen, wensen wij u fijne feestdagen en het allerbeste voor 2021 toe. 

 
Met vriendelijke groeten, 

 
Managementteam BSOsport Kinderopvang 

Comments are closed.

Top Werken bij